Info

För kontakt:

Adress:
Sveriges Jerseyförening
Hörna Mellangård
590 52 Nykil

info[a]svenskjersey.se

Styrelsen i Sveriges Jerseyförening, senast vald på årsmötet 2015.

Dan Dotes, ordförande
Lau Gannor 862, 623 62 Ljugarn

Bengt Ingvarsson, ledamot och livdjursansvarig
Guddeby 294, 442 94 Ytterby

Anneli Karlsson, ledamot
Getterum Hagen 1, 590 91 Hjorted

Bengt Johansson, ledamot
Degersjö 11, 905 87 Umeå

Ola Danielsson, ledamot
Hörna Mellangård, 590 52 Nykil

Christer Ivansson, ledamot
Flarkbäcken 107, 915 96 Flarken

Anders Karlsson, ledamot

Kenneth Hjortbrandt, suppleant

Bradley Frantz, suppleant